Wycena nieruchomości na potrzeby kredytu hipotecznego | agnieszkakawka | e-blogi.pl
agnieszkakawka
Wycena nieruchomości na potrzeby kredytu hipotecznego 2014-12-08

 


Żaden bank nie będzie chciał udzielić kredytu hipotecznego, jeśli nie będzie miał gwarancji, że pożyczone pieniądze są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Dla banku zabezpieczenie stanowi hipoteka, dlatego musi on sprawdzić wartość danej nieruchomości. W efekcie określenia tej wartości bank upewnia się, czy wnioskowana kwota kredytu odpowiada wartości nieruchomości, na której ma być ustawiona hipoteka. Jest to współczynnik LTV.


 


Kiedy wyceniane jest mieszkanie? Zdecydowana większość przypadków wyceny nieruchomości następuje już po wstępnej decyzji kredytowej. Jedynie w sporadycznych wypadkach bank żąda zrobienia wyceny przed decyzją dotyczącą przyznania kredytu. Wersja druga zdecydowanie bardziej działa na niekorzyść osoby ubiegającej się o kredyt. Istnieje ryzyko, że zostaną podniesione koszty wyceny, natomiast kredyt nie zostanie przyznany.


 


Kto wycenia nieruchomość? Opcje wyceny są dwie. Pierwszą z nich stanowi wycena bankowa, która jest wykonywana przez pracowników banku. Odbywa się ona na podstawie udzielonych przez właściciela danych zebranych podczas inspekcji nieruchomości, czy zrobionych zdjęć. Wartość nieruchomości jest określona na podstawie porównań danej nieruchomości z nieruchomościami do niej podobnymi pod względem rodzaju, lokalizacji, powierzchni, standardu wykończenia, technologii budowlanej. Banki korzystają ze zróżnicowanych baz danych o cenach ofertowych. W ostatnim czasie popularnością w tego typu działaniach cieszy się System AMRON – System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, który należy do Związku Banków Polskich. Drugim sposobem wyceny jest wycena przez rzeczoznawców majątkowych, którzy są wyspecjalizowani w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz innych urządzeń, jakie są na trwałe z gruntem związane. Jest to bardziej realna wycena niż w przypadku pierwszym. Wycena sporządzana przez rzeczoznawcę jest przedstawiana w formie pisemnej jako operat szacunkowy. 


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]